Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marty šel chodbou s pokreslenými zdmi, celou jí osvětlovala malá záře, kterou jakoby držel v ruce. Za ním se držel ThX, Apofis i Entrest zabráni do jakéhosi hovoru. Další skupinka v průvodu se skládala z DeathPainta, Asterixe, Foira a několika vybraných vědců, kteří vzrušeně debatovali o výjevech na zdi. Jako poslední šel Dark Warrior, Sacik a False god.Hovo byl z obrazů na zdech velmi rozrušený, jakožto archeolog se o tyhle věci zajímal a dnes přímo cítil, že něco objeví. Pečlivě zkoumal zdi a přejížděl po ní prsty. Zrovna byli u výjevu o stvoření Mashova mazlíčka, když nahmatal pod prsty nějakou bulku mírně vyčnívající ze zdi. V duchu se zaradoval, konečně něco našel, nějakou tajemnou komnatu, protože tlačítko bylo pro oči stěží postřehnutelné. Jeho horlivost nakonec překonala zdravý rozum a tlačítko zmáčkl.Ozval se menší otřes a přímo nad Hovem se otevřel černý otvor z něhož vyčníval masivní žebrík. Všichni vzhlíželi chvíly k otvoru ze kterého se ozývala jen opatrná chůze něčeho co se po několik set let skrývalo.Nikdo se neopovážil cokoli říct, jen DeathPaint opatrně pokynul rukou a namířil svou pušku do otvoru, ostatní ho napodobili. Nikdo neví jak dlouho tam stáli na jednom místě a měli strach se pohnout z místa ale v tu chvíly jim to připadalo jako věčnost. Až najednou Asterix ztratil nervy a vystřelil.Následoval oslnivý záblesk chladně modrého světla vyzařující z paprsku, který jen prosvištěl kolem odporného slizského tvora s několika nohama a roztříštil strop nad ním. ObrazekTvor seskočil z otvoru a dopadl přímo na tvář muže pod ním, Sacika. V nastalém zmatku se Sacik snažil odtrhnout tvora ze svého obličeje, který se tvor snažil co nejvíce poškodit. Kapky Sacikovi krve dopadali na podlahu a tvor se snažil rozervat veškerou živou tkáň na kterou dosáhl. Jeho řádění ukončil až výstřel z Foirovi pušky, jenž bezpečně zasáhl cíl. Tvora paprsek zpálil na malý odporně páchnoucí škvarek a k Sacikovu znetvoření přidal několik popálenin. Sacik se zkácel z zemi a rukama si držel to co bývalo jeho obličej, byl znetvořen nadosmrti a teď ještě slepý z Foirova výstřelu jenž mu spálil sítnici. Nikdo dlouhou chvíly nic neříkal, pouze Ghall mu zavazoval obličej starým kusem obvazu a Hovo vypadal jako by se chtěl každou chvíly rozbrečet."Vstávat jdeme dál !"všichni se otočili směrem na martyho."Neobětoval jsem několik let svého života abych se při první nehodě rozběhl domu za maminkou !"Když na něj všichni dál zírali vytáhl malou zbraň a namířil jí Sacikovi na hlavu"IHNED SE POHNĚTE NEBO MU USTŘELÍM TO CO MU ZBYLO Z HLAVY !"Zařval Marty a ostatní se konečně vzpamatovali."Jdeme nahoru, to co hledáme bude na vrcholu."Nikdo se neodvážil nic namítnout a tak všichni poslušně vyšplhali po žebříku nahoru. Sacik se za nimi pracně vyškrábal za pomoci Crushera. Hned jak byli všichni nahoře Marty zmáčkl dvě postraní tlačítka a ostatní s úžasem pozorovali jak se všude rozsvítilo a otvor se zacelil."Jak si..." False god nestačil dokončit otázku a zemřel dřív než dopadl na zem, Marty ho chladnokrevně zastřelil jediným plynulým pohybem pravé ruky."Ještě má někdo nějaké otázky ?" zeptal se s posměchem v hlase.Když nikdo neodpovídal namířil svou zbraň potřetí, opět na Sacika. Tentokrát už neváhal a stiskl spoušť. "Jenom by nás zdržoval." odpověděl na nepoloženou otázku.Otočil se a odcházel spolu s THXem, Entrestem a Apofisem, ostatní však stále vyčkávali.První se vzpamatoval z šoku DeathPaint a namířil svoji pušku Martymu na záda, místo záblesku však ze zbraně vyšlo jen tiché cvaknutí.Marty se otočil"Tyhle hračky tady fungovat nebudou, nechám tě naživu protože tě potřebuju ale ještě jeden náznak vzpoury a zabiju někoho dalšího" řekl a šel dál chodbou, ostatním nezbývalo než se přidat.

Borlis ležel na tvrdé zemi uprostřed tmy, hlava ho nesnesitelně bolela a on cítil že mu po tváři stéká drobný pramínek krve. Namáhavě se vyšplhal na kolena a vykašlal krev a několik zubů z jeho rozbitých úst. I přes zvonění v uších slyšel nářek mužů z jeho jednotky, který k němu doléhal přes hormadu kamení. Těžkopádnou chůzí se dostal až k velké hromadě a opřel se o stěnu. Vahou svého těla se zmáčklo tlačítko a všude kolem se udělalo světlo. Spatřil kolem sebe několik jaffů, někteří byli mrtvý ji
ní pouze v bezvědomí. Stál vedle hromady kamení, která zasypala celý vchod po výbuchu.Po jeho bohyni Paegas však nebylo ani stopy.PoObrazekmalu se dal do oživování svých druhů,živí a schopni pohybu však byli jen 4, Linville, GOLIAS, Buh_anubis a první muž Cassie, Mates.Ostaním nechali několik tyčových zbraní a sami se vydali hledat své bohyně.Opatrně postupovali vpřed a byli připraveni na útok ze všech stran, opatrnosti zde nebylo nazbyt a Borlis i mates to dobře Obrazekvěděli.Ten komu jedni řikali Bůh byl ve skutečnosti šílený vědec který dokázal neuvěřitelné věci, dokázal stvořit život a nebál se žádných experimentů, to se dozvěděl od své paní, nebezpečí zde opravdu číhalo na každém kroku.šli dlouho rovnou chodbou a na jejím konci narazili na těžké kamenné dveře.Mates obešel Borlise a přiložil ruku k modré ploše na stěně, dveře se okamžitě začly zvedat. Uvnitř byla ohromná místnost, naproti byli další dveře a po levé straně asi dvacet menších dveří, v celém prostoru byly různé zkumavky s dávno zaschlou tekutinou a velké nádrže s mrtvými tvory které ještě nikdo z nich neviděl."Na nic nesahejte, kdoví co by vám to udělalo".pronesl do ticha Borlis a pozorně si prohlížel zkumavky.Z druhého konce místnosti ode dveří se ozval zvuk zvedajících se dveří."Jaffa krí!"zvolal Mates a Borlis téměř jednohlasně a všichni se seřadili za nejbližší nádrží a mířili na dveře.Zcela se otevřely a za nimi bylo několik lidských siulet.Jeden z lidí si všiml vykukujících jaffů a vypálil ze své pušky, minul jaffy a proud modrého světla roztrhal zkumavku u druhých dveří, ihned z ní vytekla nazelenalá tekutina, anubis dostal plný zásah tekutinou a ostatní se jen trochu zámčeli boty ze kterých teď odcházel štiplavý zápach spálené látky.Borlis, když viděl anubise jak se svíjí na zemi, popadl ho strašný vztek, popadl tyčovou zbraň a s jistotou vypálil na toho kdo první vystřelil. Borlis mířil přesně a jeho střela zasáhla krk, ze kterého nyní cákala krev na všechny strany.Obě strany spustili divokou palbu.

Chuchy, Protimir a ostatní čekali ve tmě na Mirexxe. Kdesi za nimi se ozval výbuch."Co to sakra bylo ?!" zeptal se Caesar. Chuchy se znepokojeně zadíval do tmy a Protimir řekl "Ať to bylo co chtělo nemůžem tam Mirexxe nechat, jdeme !" Pomalu se vydali ke vchodu s odjištěnými zbraněmi. místo Mirexxe však našli pouze hromadu kamení a dvě oslnivě krásné ženy v bezvědomí. "Kdo to je ?" zeptal se přihlouple Caesar. "tyhle nejsou od nás !" Informoval ještě blběji Chuchy."Nevím kdo to je ale cítím v nich goaulda..."Řekl Protimir. "To je blbost, co by tu chtěli goauldi ?" "Věř mi, člověk jako já to pozná. Myslím že tu hledají přesně to co my, kdo by si nechal ujít takhle mocnou zbraň ?". Náhle se silně zablýsklo, do ticha zazněl zlověstný zvuk a všechny cosi odhodilo na hromadu kamení. Paegas i Cassie stáli na nohou a obě měli pravou ruku napřaženou jejich Obrazeksměrem."Nemá smysl je zabíjet, jdeme !" a obě velkou rychlostí běželi do chrámu."RYCHLE ZA NIMI !" zaječel Protimir a jako první se rozběhl jejich směrem, ostatní ho následovali. Ve tmě sprintoval chodbou a cestu viděl jen díky proletujícím výstřelům. Zastvil se až když viděl že výstřeli tříští stěnu naproti, byli na rozcestí."Zastavte palbu ! Nemá to smysl..." Rozhlédl se ale nevěděl kam by měl jít, rozhodl se spoléhat na štěstí a vydal se vlevo. Šli už vcelku dlouho a tak Chuchy řekl " nemyslíš že chodíme dokola ? tohle nikam nevede, jdeme pořád rovně ale už sme zahnuli několikrát vlevo." Protimir se na něj podíval a řekl " myslím že se mýlíš sme na konci chodby." Měl pravdu stáli před obřími kamenými dveřmi. Něco jakoby mu říkalo co má dělat, přišel ke dveřím a přiložil ruku na stěnu vedle nich, okamžitě se začali zvedat. Světlo které vycházelo z místnosti je zprvu oslepilo a když si na něj trochu zvykli uviděli obrovskou místnost podobnou nějaké laboratoři. Náhle Caesar cosi vykřikl a vypálil z pušky, jeho střela proletěla nad jednou nádrží a rozbila zkumavku za ní, ozval se mučivý výkřik a z poza nádrže vykouklo několik hlav. Nikdo nestačil zareagovat a vzduchem prolítla střela a neomylně trefila Caesarovo hrdlo."Zpátky ! Stáhněte se ! Utíkejte do chodby !" stačil zařvat Protimir od shora dolu promočený tmavou krví z Caesarovi tepny.všichni se obrátili a utíkali zpátky, Protimir běžel po zpátku a kryl je palbou.Běželi chodbou a zahnuli do druhé odbočky, kousek za ní byli schody. " Rychle nahoru ! Tam se zabarikádujeme a postřílíme ty haj..."Protimir nestihl doříct větu a zemřel dřív než dopadl na zem.

Příště se můžete těšit na celý díl o Cassii a Paegas :-))

Chalda

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:) slušný

(libor, 25. 2. 2009 10:49)

aby ti za chvíli nedošli hráči, umíraj nějak moc rychle a přehledně je vidět koho můžeš a koho nemusíš:)jinak pěkný

uz se tesiiim

(Cassie, 24. 2. 2009 17:30)

fakt super fotky :D ojee...Mates je muj prvni muz no toto :D len tak daal

hehe

(Chalda, 23. 2. 2009 22:03)

já nevim ale mě se zdá že se tam nepíše nic o tvý smrti

:-D

(Buh_Anubis, 23. 2. 2009 20:15)

To si delas prdel ne ??? Sem tam 10 vterin a uz me zabije naka zelena tekutina ??Ale jinak dobry

Teda :D

(Temný Apofis, 23. 2. 2009 18:49)

Mno a co já :D Pěkně mně zapleť s holkama :P Bezvadný :-)

no tak co dodat...

(Marty92, 23. 2. 2009 18:37)

snad jen ... chaldo ty tvoje i/y ale to je jendo.. moc pěkná práce.. :D horory mám rád :D

No Name - díl druhý

(varlos3 ( zajda ), 23. 2. 2009 18:30)

tak to je hustýýýý